Partnerzy

Orell - logo

Zakres usług:

 • Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994.
 • Czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wew. i Adm. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów i terenów zielonych z 7.06.2010.
 • Odbiory przewodów kominowych w stanie użytkowym/ surowym,
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji dotyczących prawidłowości podłączeń przewodów kominowych dymowych, spalinowych, wentylacyjnych,
 • Wydawanie opinii i ekspertyz dotyczących podłączeń kominowych,
 • Wskazywanie wolnych przewodów na podłączenia kominowe,
 • Udrażnianie, odgruzowywanie przewodów,
 • Badanie sprawności wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej oraz krotności wymian powietrza,
 • Kontrola przewodów kamerą inspekcyjną, nagrania na CD/DVD,
 • Pomiary stężenia tlenku węgla,
 • Okresowa kontrola szczelności instalacji gazowych,
Zbigniew Goły - logo

Zakres usług:

 • Okresowe czyszczenia przewodów kominowych
 • Okresowe kontrole przewodów kominowych , oraz ich podłączeń
 • Odbiory przewodów kominowych w stanie użytkowym/ surowym oraz na urządzenia gazowe
 • Ustalanie przyczyn wadliwego działania urządzeń ogrzewczo kominowych
 • Udrażnianie przewodów kominowych
 • Wydawanie opinii, oraz ekspertyz dotyczących stanu technicznego kominów
 • Inwentaryzacje przewodów kominowych
 • Doradztwo techniczne w dziedzinie instalacji kominowej
 • Pomiary wydajności wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej, oraz klimatyzacji
 • Badanie sprawności wentylacji oraz krotności wymian powietrza
 • Wideo inspekcje kominowe – kontrola przewodu kominowego za pomocą kamery